Sh bygg stöttar Gottsunda HipHop!

Vi träffar Lasse Svensson, vd på Sh bygg, som berättar om varför det anrika byggföretaget väljer att stötta en hiphop-festival i Gottsunda och vad som han ser som den största utmaningen i samhället idag.

Berätta, varför väljer ni att stötta projektet Gottsunda HipHop? 

  • – Vi bygger väldigt mycket i Uppsala, så då vill man ge något tillbaka till samhället. Vi stöttar och sponsrar gärna projekt som är till för alla ungdomar, så där passar Gottsunda HipHop in tycker vi. Gör man något bra saker för samhället, så tror vi att det är bra för oss på Sh bygg också, berättar Lasse.

Tror du att ett företag som Sh bygg kan ha en särskild roll att fylla i dagens samhälle? 

  • – Jag skulle formulera det så här, att genom den systematik som vi har i byggbranschen där vi lär upp unga medarbetare i  företaget genom lärlingssystemet kan vi ge många ungdomar chansen som inte lyckats i skolan. Ett exempel på det är att det slumpat sig så att många av våra bästa medarbetare idag är dyslektiker födda på 1960- och 1970-talet. Det fanns ingen plan som gjorde att det blev så, men lärdomen blir att vi behöver leta i fler led för att hitta medarbetare. Detsamma kan sägas om utanförskapet idag – om vi inte tar hand om ungdomar så beror det på strukturella problem och fördomar. Det är ett väldigt slöseri om vi inte ger alla chansen. Här tror jag det är viktigt att vi inte bara fokuserar på skrivna regler, om vi har medarbetare med engagemang och en stark företagskultur så kommer man väldigt långt, förklarar Lasse.

 

Lasse Svensson på Sh bygg.
Lasse Svensson på Sh bygg.

Ni har en lång historia i Sh bygg, vad tror du finns kvar idag från starten 1923? 

  • – Det viktigaste tror jag är att skulle vi inte klara av att förnya oss varje dag, så hade vi inte varit kvar idag. Sedan tror jag att det är våra värderingar, att vi är som en familj och försöker ta ansvar för varandra. Människor befinner sig i olika lägen i livet, då kan man behöva olika förutsättningar. Och detta att vi tänker långsiktigt, och där finns det ju en utmaning att behålla dessa värden när vi är ett stort företag idag, men det tror jag vi har lyckats med, berättar Lasse.
  • Vad är det mest spännande projekt som ni arbetar med idag?
  • För mig är det spännande projektet, inte något byggprojekt i sig, utan hur svensk byggmarknad ska se ut i framtiden. Och hur vi kan utnyttja de förutsättningar som finns – och inte minst då att arbeta med och utveckla lärlingssystemet, säger Lasse.
På plats i Gottsunda bygger Sh bygg plank för graffitidelen av festivalen.

Lyssnar du själv på hiphop? 

  • – Ja det gör jag faktiskt, har ett väldigt stort musikintresse så lyssnar också på hiphop. Genom mitt engagemang i Welcome Uppsala har jag också fått mig till livs en del hiphop och lyssnat på Labyrint, berättar Lasse avslutningsvis.

 

Vill ni läsa mer om Sh bygg läs här.